ข่าวสารพระเครื่องไทย, เหตุการณ์พระเครื่องไทย

🙏 สวัสดีปีใหม่ ขาล เสือ ๒๕๖๕ / 2022 😇

2008

🙏 สวัสดีปีใหม่ ขาล เสือ ๒๕๖๕ / 2022 😇

🙏 ข่าวสารพระเครื่องไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้อง คุ้มครอง และพระบารมีพ่อหลวง ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปกเกล้า ปกกระหม่อม เพื่อน พี่ น้องทุกคน ทุกท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด 19 รวมถึงแคล้วคลาด ปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งปวงและอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินและดำรงชีวิต

🙏 รวมทั้งขออัญเชิญพระราชดำรัส ของพ่อหลวง ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร * ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อครั้งในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2528 วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 2527 เพื่อนำมาเป็นมงคล และขวัญกำลังใจแด่เพื่อน พี่ น้องทุกคนทุกท่าน ในการดำเนินและดำรงชีวิต ตลอดปีขาล เสือ ๒๕๖๕ / 2022 นี้ 😇

* อ้างอิงจาก : สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

https://ethics.nso.go.th/index.php/2016-10-07-07-22-47?id=82

🙏 ขอขอบคุณ ภาพข่าวสารและเหตุการณ์จาก :

หนังสือ สุขพอที่พ่อสอน

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

✍️ เรียบเรียง ข่าวสารและเหตุการณ์โดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์