Browsing Tag:โครงการธารน้ำใจ – ภัย COVID-19 #อย่าสิ้นหวัง #ยังมีเรา #มนต์พระและเสียงเพลง

เหตุการณ์พระเครื่องไทย

คุณพยัพ คำพันธุ์ และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า นำข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม มอบโรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม 20 ส.ค. 64

คุณพยัพ คำพันธุ์ และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า นำข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม มอบโรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม 20 ส.ค. 64
Continue reading
เหตุการณ์พระเครื่องไทย

คุณพยัพ คำพันธุ์ และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า มอบน้ำมันเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 ให้ 4 วัด จังหวัดนนทบุรี 14 ส.ค. 64

คุณพยัพ คำพันธุ์ และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า มอบน้ำมันเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 ให้ 4 วัดจังหวัดนนทบุรี
Continue reading
เหตุการณ์พระเครื่องไทย

เตาเผาศพผู้ป่วยโควิดไร้ควัน จากโครงการธารน้ำใจ – ภัย COVID-19 ลดภาระให้วัด ไม่มีมลพิษต่อชุมชน 12 ส.ค. 64

เตาเผาศพผู้ป่วยโควิดไร้ควัน จากโครงการธารน้ำใจ - ภัย COVID-19 ลดภาระให้วัด ไม่มีมลพิษต่อชุมชน 12 ส.ค. 64
Continue reading
เหตุการณ์พระเครื่องไทย

โครงการธารน้ำใจ – ภัย COVID-19 มอบเตาเผามาตรฐานไร้ควัน เผาศพผู้ป่วยโควิด ให้วัดเสาธงหิน 8 ส.ค. 64

โครงการธารน้ำใจ – ภัย COVID-19 มอบเตาเผามาตรฐานไร้ควัน เผาศพผู้ป่วยโควิดให้วัดเสาธงหิน 8 ส.ค. 64
Continue reading