Browsing Tag:อ.ป๋อง สุพรรณ

เหตุการณ์พระเครื่องไทย

มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา (ประเทศไทย) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับจังหวัดนนทบุรี 25 พ.ค. 64

มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา (ประเทศไทย) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับจังหวัดนนทบุรี 25 พ.ค. 64
Continue reading
เหตุการณ์พระเครื่องไทย

พิธีวางศิลาฤกษ์และมอบเงิน 12 ล้านบาท สร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 20 ธ.ค. 63

พิธีวางศิลาฤกษ์และมอบเงิน 12 ล้านบาท สร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 20 ธ.ค. 63
Continue reading