Browsing Tag:พราหมณ์วิมล ลักษณะวงษ์

เหตุการณ์พระเครื่องไทย

งานสวดพระอภิธรรม “พระครูบุญช่วย” เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม 14 มี.ค. 64

🙏 งานสวดพระอภิธรรม “พระครูบุญช่วย” เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม 14 มี.ค. 64
Continue reading