Browsing Tag:พระครูต้น

เหตุการณ์พระเครื่องไทย

พิธีพุทธาภิเษกมวลสาร การจัดสร้างพระสมเด็จ อนุสรณ์ 150 ปี แห่งการละสังขารเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 22 มิ.ย. 64

พิธีพุทธาภิเษกมวลสาร การจัดสร้างพระสมเด็จ อนุสรณ์ 150 ปี แห่งการละสังขารเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
Continue reading