Browsing Tag:พยัพคำพันธุ์

ข่าวสารพระเครื่องไทย, เหตุการณ์พระเครื่องไทย

ถ้อยแถลงการณ์ จากนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ในกรณีมีผู้ขอถ่ายภาพและนำไปแอบอ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์บนสื่อออนไลน์

📢 ถ้อยแถลงการณ์ จากนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ในกรณีมีผู้ขอถ่ายภาพและนำไปแอบอ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์บนสื่อออนไลน์
Continue reading