Browsing Tag:ชุด PPE

เหตุการณ์พระเครื่องไทย

มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา (ประเทศไทย) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับจังหวัดนนทบุรี 25 พ.ค. 64

มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา (ประเทศไทย) มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้กับจังหวัดนนทบุรี 25 พ.ค. 64
Continue reading