ข่าวสารพระเครื่องไทย

งานประกวดพระ ฯ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย 17 มี.ค. 67

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย จัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีคณะผู้ดำเนินการจัดงาน ดังนี้

ประธานอำนวยการ :

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คุณสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประธานจัดงาน :

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ คุณชัชวาลล์ คงอุดม คุณวัชระ ประภาพัฒน์ คุณธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

คุณสันติภาพ อินทรพัฒน์ คุณเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ คุณนิเวศ พันธ์เจริญกุล

คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณสุนีย์ อินฉัตร คุณประเสริฐ เลิศยะโส คุณพานิชย์ เจริญเผ่า

ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา คุณเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ คุณอุทัย มิ่งขวัญ คุณพิชัย อุตมาภินันท์

ประธานดำเนินงาน :

นายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา คุณธานินทร์ แสงวณิช คุณยุทธนา ยุพฤทธิ์

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล คุณสามารถ รัตนประทีปพร คุณเอกชัย เอกหาญกมล

รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์ คุณปรพล อดิเรกสาร คุณคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ คุณทวีป ขวัญบุรี

ประธานประสานงานพระเครื่อง :

พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง

คุณสุรเดช ลิ้มพานิช คุณสมาน บุญเพ็ญ ร้อยตำรวจตรี ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์

คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ คุณวีระชัย ไชยเจริญ คุณพิชญ์พิเชษฐ อังศุนาค

ดร.ชัยโรจน์ เจริญชัยกรณ์ ดร.พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา นายหมวดตรีดรุฒ คำวิชิตธนาภา คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์

ซึ่งมีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ดังนี้

👏 ขายบัตรส่งพระ 4,277,800 บาท

👏 ประมูลพระ 2,695,000 บาท

👏 แผงพระจรยุทธ 1,684,500 บาท

👏 สปอนเซอร์ 455,000 บาท

👏 บริจาค 103,000 บาท

👏👏👏 รวมรายได้ทั้งสิ้น 9,215,300 บาท

🏆 การมอบรางวัลเงินสด 2,000 บาท 5 รางวัล, 5,000 บาท 2 รางวัล, และ 10,000 บาท 1 รางวัล จากหางบัตรแผงพระจรยุทธ

🏆 การมอบรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมแต่ละประเภท (โต๊ะ)

🏆 การมอบรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด, รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระยอดนิยม, และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระทั่วไป โดยมีรายละเอียดของรางวัล แต่ละรายการ ดังนี้

👀 บรรยากาศ งานประกวดพระ ฯ

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย :

✍️ เรียบเรียงและภาพข่าวสารโดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์