ข่าวสารพระเครื่องไทย

งานเลี้ยงรับรอง งานประกวดพระ ฯ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย 16 มี.ค. 67

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0-10

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย จัดงานเลี้ยงรับรอง คณะกรรมการรับและตัดสินพระ และผู้มีเกียรติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่มาร่วมงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีคณะผู้ดำเนินการจัดงาน ดังนี้

ประธานอำนวยการ :

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คุณสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประธานจัดงาน :

คุณอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ คุณชัชวาลล์ คงอุดม คุณวัชระ ประภาพัฒน์ คุณธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

คุณสันติภาพ อินทรพัฒน์ คุณเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ คุณนิเวศ พันธ์เจริญกุล

คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณสุนีย์ อินฉัตร คุณประเสริฐ เลิศยะโส คุณพานิชย์ เจริญเผ่า

ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา คุณเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ คุณอุทัย มิ่งขวัญ คุณพิชัย อุตมาภินันท์

ประธานดำเนินงาน :

นายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา คุณธานินทร์ แสงวณิช คุณยุทธนา ยุพฤทธิ์

คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล คุณสามารถ รัตนประทีปพร คุณเอกชัย เอกหาญกมล

รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์ คุณปรพล อดิเรกสาร คุณคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ คุณทวีป ขวัญบุรี

ประธานประสานงานพระเครื่อง :

พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง

คุณสุรเดช ลิ้มพานิช คุณสมาน บุญเพ็ญ ร้อยตำรวจตรี ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์

คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ คุณวีระชัย ไชยเจริญ คุณพิชญ์พิเชษฐ อังศุนาค

ดร.ชัยโรจน์ เจริญชัยกรณ์ ดร.พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา นายหมวดตรีดรุฒ คำวิชิตธนาภา คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์

ภายในงานเลี้ยงรับรอง ทางสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้มอบเค้กอวยพรวันเกิดย้อนหลัง และมอบวัตถุมงคล ให้กับ คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

รวมทั้ง คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้ประกาศแต่งตั้งคุณกานน ธรรมเจริญ (หมอปู้ จันทบุรี) ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่ 17

ภายในงานเลี้ยงต้อนรับ มีการประมูลพระและการบริจาค เพื่อนำเงินจากการประมูลพระและบริจาคครั้งนี้ เข้าสมทบกับรายได้งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมี ผู้ให้การสนับสนุนการประมูลพระ และการบริจาค ซึ่งได้แก่ คุณพยัพ คำพันธุ์ คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ

คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร (คุณบี บ่อล้อ) คุณวีระชัย ไชยเจริญ (คุณโจ๊ก ลำพูน)

คุณสมาน บุญเพ็ญ (อ.สมาน คลองสาม) คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (คุณหมึก ท่าพระจันทร์) คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์

คุณสุทัญ คำพันธุ์ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย คุณกานน ธรรมเจริญ (หมอปู้ จันทบุรี) เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการรับและตัดสินพระต่าง ๆ เดินทางมาให้การสนับสนุน

สำหรับยอดการประมูลพระและบริจาค รวมทั้งสิ้น 2,695,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ประมูลพระและบริจาค ดังต่อไปนี้

👏 รายการที่ 1 พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประมูลได้โดย คุณอนันตชัย คุณานันทกุล และนายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา ในยอดประมูลที่ 1,000,000 บาท

👏 รายการที่ 2 พระพุทธวชิรโลกนาถ 25 ปี สถาปนามูลนิธิปกเก้าตุลาการ ปี 2555 หน้าตัก 9 นิ้ว พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประมูลได้โดย คุณดุลรัฐ ในยอดประมูลที่ 80,000 บาท

👏 รายการที่ 3 พระบูชา สมัยอยุธยา เนื้อไม้ ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว ตะกรุดไม้รวก หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู จังหวัดลพบุรี พร้อมใบเซอร์ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และเทวรูปศิลปะสมัยรัตน ท้าวผกาพรหม ทรงโคอุศุภราช ขนาด 6 นิ้วครึ่ง พร้อมเสื้อบังเกอร์ ประมูลได้โดย อ.ต้อย เมืองนนท์ ในยอดประมูลที่ 200,000 บาท

👏 รายการที่ 4 พระพุทธเจ้าพุทธโคดม ปางนพเคราะห์สามัคคี บูชาข้างขึ้นเวียนขวา ปี 2540 ระรัตนขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว พระวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน วัดตะไกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระกำแพงสามขาขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้องาแกะ พิมพ์หน้าพระพุทธหลังนางกวัก ปี 2470 – 2494 และพระสังกัจจายน์รัตนะ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ประมูลได้โดย สหายพระกรุ ในยอดประมูลที่ 70,000 บาท

👏 รายการที่ 5 พระลพบุรีนั่ง อายุ 800 ปีเศษ สนิมหยกหายาก และพระพุทธไตรรัตนมงคลมหามุนี หมายเลข 14/35 ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลได้โดย คุณโทนทอง พระเครื่อง ในยอดประมูลที่ 120,000 บาท

👏 รายการที่ 6 พระบูชาเชียงแสน เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และพระสังกัจจายน์ ยุครัชกาล ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ประมูลได้โดย คุณเทพ มณเฑียร ในยอดประมูลที่ 70,000 บาท

👏 รายการที่ 7 พระพุทธชินราช ภปร. รุ่นปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สร้าง ปี 2535 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, พระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบรมรูปจำลอง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ปี 2539 ประมูลได้โดย บ.T พลัส ในยอดประมูลที่ 60,000 บาท

👏 รายการที่ 8 พระปางป่าเลไลย์ (หลวงพ่อโต) วัดป่าเลไลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว, พระบูชาเชียงแสนสิงห์สาม ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว, พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) สมัยเชียงแสนร้านช้างอายุ 600 กว่าปี, พระสังกัจจายน์ วัดมเหยงค์ ปิดทองคำเปลว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2545 ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และพระลีลากำแพงศอก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2509 จังหวัดสุพรรณบุรี ประมูลได้โดย พ.อ.สมมาตร ในยอดประมูลที่ 80,000 บาท

👏 รายการที่ 9 พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ สามกษัตริ, พระกำแพงใบขนุนเนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย และพระบูชาปางปาฏิหาริย์ กรุ มหาสมบัติ วัดราชบูรณะ เนื้อชิน ประมูลได้โดย คุณเทพ มณเฑียร ในยอดประมูลที่ 120,000 บาท

👏 รายการที่ 10 พระบูชาหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เนื้อปูนผสมว่านฐานหกเหลี่ยม ปี 2504 กระดาษหน้าต่าง 5 นิ้ว, รูปวาดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ และเหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ยิ่งเลื่อนยิ่งโต พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย กะไหล่ทองเลี่ยมทอง ประมูลได้โดย คุณธานินทร์ ในยอดประมูลที่ 80,000 บาท

👏 รายการที่ 11 พระบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ปี 2512, พระบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ตฐานร่อง ปี 2506, พระบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต รุ่นสองมหาบารมี ปี 2555 และพระหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต พิมพ์แขนทะลุ ปี 2512 ประมูลได้โดย คุณแม็ก ช้างเผือก ในยอดประมูลที่ 70,000 บาท

👏 รายการที่ 12 ประคำมือยอดบายศรี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท และรูปหล่อพลเรือเอกเรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สร้างโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร ปี 2552 ปลุกเสก ณ วัดราชบพิตร ประมูลได้โดย คุณเอกสิทธิ์ ในยอดประมูลที่ 100,000 บาท

👏 รายการที่ 13 พระบูชาเนื้อไม้ยุครัตนโกสินทร์, พระบูชากำแพงสามขา, พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพม่า, พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 และรูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดหารไร่ หลังมีจาร ทันหลวงปู่ทิม ประมูลได้โดย คุณเจสัน ในยอดประมูลที่ 90,000 บาท

👏 รายการที่ 14 พระนาคปรกลพบุรี อายุ 800 ปี และพระชุด รวย นะ ๙ ดี พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลได้โดย อาจารย์รักษ์ ศรีเกตุ ในยอดประมูลที่ 85,000 บาท

👏 รายการที่ 15 พระไม้โพธิ์นิพาน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ใต้ฐานบรรจุแร่ดีบุกทองบางสะพานเม็ดยาจินดามณี, พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเนื้อดิน, เม็ดประคำปราบหงษา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว และตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ประมูลได้โดย คุณส้มเงาะ ในยอดประมูลที่ 110,000 บาท

👏 รายการที่ 16 พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศวิหารปี 2508, ไพ่ยันต์พระพุทธหานวนาค สุริยันจันทรประภา ปี 2565, บาทน้ำมนต์เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ, พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และภาพฉัพพรรณรังสี ประมูลได้โดย คุณคำนวณ ในยอดประมูลที่ 80,000 บาท

👏 รายการที่ 17 พุทธรูปบูชาพิมพ์ไพรีพินาศฉลอง 72 ปี ศิริราช ปี 2505, พระสังกัจจายน์ยุค รัตนะ, เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หน้าอ้วนสังฆาฏิจุด รุ่นแจกแม่ครัวปี 2512 และพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประมูลได้โดย พ.อ.สมมาตร ในยอดประมูลที่ 40,000 บาท

👏 รายการที่ 18 พระลีลาใบขนุนกรุสมบัติ, พระปางอุ้มบาตรประดับกระจกโบราณศิลปะล้านนา ประมูลได้โดย สหายพระกรุ ในยอดประมูลที่ 20,000 บาท

👏 รายการที่ 19 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2539, พระกริ่งเสาร์ห้า วัดศาลาลอย ปี 2539 จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เป็นประธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานเททอง, ภาพวาดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่, พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณรักษา และพระบูชาท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เจริญพรเศรษฐีเขลางค์นคร ประมูลได้โดย คุณเตี้ย พุทธศิลป์ ในยอดประมูลที่ 30,000 บาท

👏 รายการที่ 20 เสื้อยันต์หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก, ผ้ายันต์หนุมานเชิญธง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ, ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นนะมหาเศรษฐี เนื้อไม้ สูง 112 เซนติเมตร หมายเลข 3, ไอ้ไข่หลวงพ่อทวดรุ่นเจริญก้าวหน้ามหาเศรษฐี เนื้อไม้เทพทาทาโร สูง 3 เซนติเมตร และไอ้ไข่หลวงพ่อทวด รุ่นน้ำมหาเศรษฐี เนื้อไม้ สูง 30 เซนติเมตร ประมูลได้โดย คุณเจสัน ในยอดประมูลที่ 80,000 บาท

👏👏👏 รวมยอดการประมูลพระและบริจาค ได้ทั้งสิ้น 2,695,000 บาท

👀 บรรยากาศ งานเลี้ยงรับรอง งานประกวดพระ

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย :

✍️ เรียบเรียงและภาพข่าวสารโดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์