ข่าวสารพระเครื่องไทย

งานเลี้ยงรับรอง งานประกวดพระ ฯ คุณโอ๋ กันตนา 17 มิ.ย. 66

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0-7

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 คุณฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ (คุณโอ๋ กันตนา) จัดงานเลี้ยงต้อนรับ คณะกรรมการรับและตัดสินพระ และผู้มีเกียรติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่มาร่วมงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีคุณธีรพล นพรัมภา เป็นประธานที่ปรึกษา

คุณพยัพ คำพันธุ์ คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อยเมืองนนท์) เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ (คุณโอ๋ กันตนา) เป็นประธานจัดงาน

คุณมีชัย เอี่ยมประพันธ์ (คุณเหน่ง มรดกไทย) และคุณอัครเดช จันทแสง (คุณโจ้ มหาเฮง) เป็นฝ่ายประสานงาน

ภายในงานเลี้ยงต้อนรับ มีการแต่งตั้งประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มอบเงินประกันสินไหมทดแทน รวมถึงการประมูลพระ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

การแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

โดยคุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมด้วย คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยท่านที่ 1 มอบใบแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีรายนาม ดังนี้

คุณศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล (คุณเทียม ปัตตานี) ประธานฝ่ายประสานงานภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส)

คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์ (คุณแหลม สงขลา) ประธานฝ่ายประสานงานภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง, จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดตรัง, จังหวัดสตูล)

คุณชยุต ธันศรีชัย (คุณศิลป์ เมืองทอง) ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดเลย, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร)

คุณอัครเดช จันทแสง (คุณโจ้ มหาเฮง) ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอำนาจเจริญ)

คุณศุภราช ชูรัศมี (คุณราช เมืองสิงห์) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสิงห์บุรี

คุณคณิต คำนวณผล (คุณก้อง สภา) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดแพร่

คุณธีราพัทธ์ เวฬุวนารักษ์ (คุณสำลี ยโสธร) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดยโสธร

คุณสพชัย ทองขุนคำ (คุณแมว พัทลุง) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดพัทลุง

คุณอำนาจ ปิ่นสุวรรณ์ (คุณหนู ระนอง) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดระนอง

และคุณไพบูลย์ เล่าเทียนไชย (คุณเอก หาดใหญ่) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสงขลา

พร้อมกันนี้ คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ยังประกาศแต่งตั้งให้ คุณทัชชกร ยีรัมย์ (คุณจา พนม หรือโทนี่ จา) นักแสดงฮอลลีวูดมากความสามารถชื่อดังเมืองไทย เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอีกด้วย

รวมถึงทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยคุณพยัพ คำพันธุ์ มอบเงินประกันสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ครอบครัวคุณประถม อยู่คล้ำ (คุณอุ๋ย แม่กลอง) คณะกรรมการรับและตัดสินพระ

หลังจากการแต่งตั้งประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และมอบเงินประกันสินไหมทดแทน ก็เข้าสู่พิธีการการประมูลพระ เพื่อนำเงินจากการประมูลพระครั้งนี้ เข้าสมทบกับรายได้งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้แก่ คุณพยัพ คำพันธุ์ คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) พล.ร.อ.ดร.ปรีชาญ จามเจริญ

คุณสมาน บุญเพ็ญ (อ.สมาน คลองสาม) คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (คุณหมึก ท่าพระจันทร์)

คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ คุณวีระชัย ไชยเจริญ (คุณโจ๊ก ลำพูน) พ.ต.ท.ระพิณ ชาติไทย เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการรับและตัดสินพระต่าง ๆ เดินทางมาให้การสนับสนุน

👏👏👏 โดยได้ยอดการประมูลพระ จาก 17 รายการ รวมทั้งสิ้น 2,715,000 บาท

👀 บรรยากาศ งานเลี้ยงต้อนรับ

งานประกวดพระ ฯ คุณโอ๋ กันตนา :

https://fb.watch/lrMnODGwba/?mibextid=Nif5oz

https://fb.watch/lrMpTBcrST/?mibextid=Nif5oz

✍️ เรียบเรียงและภาพข่าวสารโดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์