เหตุการณ์พระเครื่องไทย

งานประชุมชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย 9 ธ.ค. 65

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย นำโดย

พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์

คุณสุชาดา แย้มวงษ์

คุณศสุมา แย้มวงษ์ (คุณตูน ศสุมา)

คุณกรินทร์ แย้มวงษ์ (คุณตั้ม อภินิหาร)

และคุณศิริพร แย้มวงษ์ (คุณจุ๋ม อภินิหาร)

รวมทั้ง สมาชิกชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย จากสื่อมวลชนสายพระเครื่องด้านต่าง ๆ จัดงานประชุมชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ณ ห้องอาหารมาเรีย พิซเซเรีย แอนด์ เรสเตอรองท์ (Maria Pizzeria & Restaurant) ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งมีเนื้อหาการประชุม ที่สำคัญ ดังนี้

1. เลือกตั้งประธานชมรม และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย

2. ร่วมกันพิจารณาและรับทราบระเบียบข้อบังคับ ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย

3. รายงานรายรับ รายจ่าย รวมถึงหารือเรื่องการจัดหารายได้ เข้าชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย

โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ดังนี้

1. พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรม ฯ

2. นายวิชา ฤกษ์สุนทรี รองประธานชมรม ฯ

3. นายภาสกร เฉลิมฉัตรวณิช รองประธานชมรม ฯ

4. นายยงยุทธ มิ่งเจริญ ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ

5. นายจำรัส อุปพงศ์ ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ

6. นายกรินทร์ แย้มวงษ์ นายทะเบียน

7. นางอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง เหรัญญิกชมรม ฯ

8. นางสาวศสุมา แย้มวงษ์ เลขานุการชมรม ฯ

9. นางสาวศิริพร แย้มวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการชมรม ฯ

10. นายวันชัย สอนมีทอง กรรมการ

11. นายศักดิ์ชัย เฮงหลี กรรมการ

12. นายประภร วัฒนานุกูล กรรมการ

13. เรือโทชิระวุธ สัจจะบุตร กรรมการ

14. นายพงศ์พฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ

15. นายชำนาญ วิสุทธนะ ปฏิคม

✍️ เรียบเรียงและภาพเหตุการณ์โดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์