เหตุการณ์พระเครื่องไทย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 26 ม.ค. 65

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

โดยมีคุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม
คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคม ฯ
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) รองนายกสมาคม ฯ
คุณฐาปกรณ์ ดิษยนันท์ (คุณโอ๋ กันตนา) รองนายกสมาคม ฯ
พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ รองนายกสมาคม ฯ
คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (คุณหมึก ท่าพระจันทร์) รองนายกสมาคม ฯ
พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย เลขานุการสมาคม ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ส่วนกลาง และประธานกรรมการบริหารสมาคม ฯ ทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม

ณ พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

โดยมีเนื้อหาสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ :

1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งในที่ประชุมมีมติยอมรับโดยพร้อมเพียงกัน

2. ประกาศระเบียบปฏิบัติของทางสมาคม ฯ

3. คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารจังหวัด

4. กฎ กติกา การส่งพระเข้าประกวด และการออกใบรับรองพระแท้

รวมถึงได้มีการประกาศรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ดังนี้ :

นายกสมาคม ฯ นายพยัพ คำพันธุ์

อุปนายก คนที่ 1 นายพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์)

อุปนายก คนที่ 2 นายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั๊ง เมืองชล)

อุปนายก คนที่ 3 นายฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ (คุณโอ๋ กันตนา)

อุปนายก คนที่ 4 พล.ร.อ. ดร.ปรีชาญ จามเจริญ

อุปนายก คนที่ 5 นายสุรเดช ลิ้มพานิช (คุณหมึก ท่าพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 6 นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง

อุปนายก คนที่ 7 นายสมาน บุญเพ็ญ (อ.สมาน คลองสาม)

อุปนายก คนที่ 8 นายอนุวัตร ศรีไสยเพชร (คุณบี บ่อล้อ)

อุปนายก คนที่ 9 นายพรรค คูวิบูลย์ศิลป์

อุปนายก คนที่ 10 นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี (คุณโต่ง ขอนแก่น)

อุปนายก คนที่ 11 นายชัชวาล วงศ์จร

อุปนายก คนที่ 12 นายวีระชัย ไชยเจริญ (คุณโจ๊ก ลำพูน)

อุปนายก คนที่ 13 นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร (คุณวุฒิ ทีโอที)

อุปนายก คนที่ 14 พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย

อุปนายก คนที่ 15 นายคฑาวุธ ทองไทย (คุณไข่ มาลีฮวนน่า)

เลขานุการ นายกุนทร ลาภอิทธิสันต์ (คุณนี สะพานใหม่)

รองเลขานุการ นายชัยณรงค์ เรืองประโคน (คุณแป๋ว มรดกไทย)

ผู้ช่วยเลขานุการ นายปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า (คุณอาท เมืองน่าน)

ผู้ช่วยเลขานุการ นายวาทิน คำแฝง (คุณโอม สมาคม ฯ)

เหรัญญิก นางสาวกชสร พิพัฒนกุล (คุณปู มรดกไทย)

ปฏิคม นายมีชัย เอี่ยมประพันธ์ (คุณเหน่ง มรดกไทย)

ผู้ช่วยปฏิคม นายวิชัย แสงสุวรรณ (คุณเนตร มรดกไทย)

ผู้ช่วยปฏิคม นายวินชัย กีรติพันธุ์ชัย (คุณโอ้ย จอมทอง)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายบริพันธ์ ชัยภูมิ (คุณนก บริพันธ์)

ประชาสัมพันธ์ พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์ นายแฉล้ม จันทรวงศ์ไพศาล (คุณแล่ม จันทรพิศาโล)

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา แย้มวงษ์ เฮงหลี (คุณตูน ศสุมา)

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายยงยุทธ มิ่งเจริญ (คุณยุทธ ภูเก็ต)

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสรศักดิ์ เทียนสะอาด (คุณไก่ อุดร)

นายทะเบียน นางสาววิภาวรรณ ทองศิริ (คุณแอน สมาคม ฯ)

ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายชาญยุทธ ขนอม (คุณยุทธ ขนอม)

นายวีรวัฒน์ รัตนะ (คุณหนุ่ม วีรวัฒน์)

นายเตชทัต เอี๋ยวคุ้มเจริญ (คุณนิว คาวบอย)

นายอนันต์ ปิยะเมธาง (คุณยุ้ย แบล็คแองเจิ้ล)

นายคมสัน ปิยะเมธาง (คุณพจน์ เตาปูน)

พ.จ.อ.สัญญา ปิยะเมธาง (คุณโด่ง ราชนาวี)

นายกิตินันท์ ศรีภักดี (คุณบอย เตาปูน)

นายอติวัณณ์ ณรงค์ (คุณเบิร์ด บังเกอร์)

นายสาโรจน์ โสดา (คุณโทน บังเกอร์)

นายสุนทรพงษ์ ซุ่ยยัง (คุณเล็ก หัวปลา)

ฝ่ายกิจการพิเศษ (ต่อ)

นายนริศ คงเซ้ง (คุณดำ มาลีฮวนน่า)

นายเชิงชัย ช่วยตั้ง (คุณบอย มาลีฮวนน่า)

นายอาสนะ นาคะเวช (อ.แบ็งค์ เพชรบุรี)

นายวรพล นวลผกา (คุณน๊อต ไผ่ร้อยกอ)

นายภาคิน คำพันธุ์ (คุณต้อย บังเกอร์)

ร.ต.ท. กฤษณะ เทพประดิษฐ์ (คุณนะ กองปราบ)

นายวิรัช วิไลยเลิศ (คุณจิ๋ว บังเกอร์)

ว่าที่ร้อยตรี เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ (ผู้กำกับบอย)

นายชลอ ผูกกะแสร์ (คุณอ๋อย บังเกอร์)

บรรยากาศการประชุม :

✍️ เรียบเรียง เหตุการณ์และภาพเหตุการณ์โดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์