ข่าวสารพระเครื่องไทย, เหตุการณ์พระเครื่องไทย

🙏 สวัสดีปีใหม่ฉลู วัว ๒๕๖๔/2021 😇

%f0%9f%99%8f-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b9%92%e0%b9%95

🙏 สวัสดีปีใหม่ฉลู วัว ๒๕๖๔/2021 😇

🙏 ข่าวสารพระเครื่องไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีพ่อหลวง ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปกเกล้า ปกกระหม่อม ปกป้อง คุ้มครอง เพื่อน พี่ น้องทุกคนทุกท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินและดำรงชีวิต

🙏 รวมทั้งขออัญเชิญพระราชดำรัส ของพ่อหลวง ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากหนังสือ “สุขพอที่พ่อสอน” (หน้า ๕๙) เพื่อนำมาเป็นมงคล และขวัญกำลังใจแด่เพื่อน พี่ น้องทุกคนทุกท่าน ในการดำเนินและดำรงชีวิต ตลอดปีฉลู วัว ๒๕๖๔/2021 นี้ 😇

🙏 ขอขอบคุณ ภาพข่าวสารและเหตุการณ์จาก :

หนังสือ สุขพอที่พ่อสอน

✍️ เรียบเรียง ข่าวสารและเหตุการณ์โดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์