%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%af-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99-2
ข่าวสารพระเครื่องไทย

งานประกวดพระ ฯ ท้องถิ่น เซ็นทรัลโคราช 27 ก.ย. 63

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานนิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ “ท้องถิ่น” ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อช่วยเหลือการค้าขายและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวังนครราชสีมา

ส่วนการจัดงานครั้งนี้ จัดภายใต้มาตรการการป้องกันตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาทุกประการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19

สำหรับรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของงานประกวด มีดังนี้ ขายบัตรส่งพระ 1,059,900 บาท, สปอนเซอร์ 490,000 บาท, ประมูลพระ บริจาค 1,000,000 บาท, ค่าเช่าแผงพระ 582,400 บาท, รวมทั้งหมด 3,132,300 บาท

🙏 ขอขอบคุณ ภาพข่าวสารจาก :

นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร

✍️ เรียบเรียง ข่าวสารโดย :

เต้ ชัยวัฒน์
(ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์